Перший зал

Представляє колекцію з мінерології та палеонтології, кам’яного віку, епохи бронзи та раннього залізного віку.

 

На непримітній першій вітрині знаходяться найстаріші археологічні пам’ятки нашого музею – скам’янілі рештки молюсків та мінерали, що були задовго до появи людини.

кам’яна доба

Кам’яна доба – найдавніший та найтриваліший період історії людства, який розпочався близько 1 млн років тому на території України, представлений рештками тварин, на яких полювала первісна людина, кам’яними та крем’яними примітивними знаряддями праці, макетами первісного житла. З процесом розвитку людей кам’яної доби та зміною клімату вдосконалюються і знаряддя праці – з’являються сокирки, стріли та перша кераміка, фрагменти якої є на вітрині.

 

Викопні рештки тварин. Череп шерстистого носорога. Знахідки з території Київської області.

 

 

мідно-кам’яний вік

В кінці V тис до н. е. люди починають застосовувати в своїй господарській діяльності новий матеріал – мідь, що поклало початок доби енеоліту – мідно-кам’яного віку (V-III тис до н. е.). В цей час на території Київщини існувала одна енеолітична культура – Трипільська. Представлені матеріали розповідають про побут трипільців: рід основної діяльності, використання ткацького верстату та специфіку житлобудування. Духовне життя трипільців у повній мірі передає експозиція третього залу музею.

 

 

 

доба бронзи

В ІІІ тис до н. е. люди починають застосовувати новий штучний матеріал – бронзу, що й поклало початок епохи. Зі збільшенням населення виникають союзи племен на основі яких формуються великі історико-культурні спільноти, що населяли територію Київщини. А тому представлені вироби з каменю, кременю, кістки та бронзи різних археологічних культур: Шнурової та Багатопружкової кераміки, Східнотшинецької та Зрубної. Представлені бойові сокири-молоти, стріли, жіночі прикраси та керамічний посуд. Також макети житла та святилища східнотшинецької культури ІІ тис до н. е.

 

Кераміка та знаряддя праці з кременю східнотшинецької культури доба Бронзи

 

ранній залізний вік

З ХІІ ст. до н. е. настає Ранній Залізний Вік, з початком якого докорінно змінився і прискорився розвиток людського суспільства. Люди навчилися виготовляти настільки міцні та гострі знаряддя праці, яких вже не могли замінити ані камінь, ані бронза.

 

Бронзове навершя скіфів з поховального воза

 

Цей період представлений в основному матеріалами найяскравішої культури того часу – скіфською (VII-ІІІ ст. до н. е.). Скіфські стріли, бронзові навершя для поховального воза та прикраси, виконані у типовому для них звіриному стилі.

 

Створений макет поселення давньогрецької колонії, з якою мали торгівельні зв’язки скіфи.