Розвідки 2013 р.

Розвідки 2013 р. було проведено на території с. Медвин Богуславського р-ну Київської обл., звідки 2012 р. надійшли відомості про наявність у центральній частині села слідів поселення трипільської культури у вигляді скупчення обпаленої обмазки та численних фрагменів мальованого посуду, кісток тварин.

Під час виїзду на місце знахідки підтверджене існування решток поселення трипільської культури етапу СІ (канівська група) площею близько 120х100м. Наступного, 2013 року, в рамках експедиції Київського обласного археологічного музею було проведено розвідки на садибі С. Сіроштана.

План розвідки

2013 р. на місці знахідок було закладено три шурфи, які виявили об’єкти трипільської культури у вигляді ям. Те, що розвідкою 2012 р. визначено, як рештки житла, виявилося ямою, заповненою обмазкою, серед якої траплялия фрагменти кераміки, кістки тварин. Частина обмазки залягала над рівнем давньої поверхні, утворюючи скупчення понад 2 м у поперечнику. Під час досліджень встановлено, що обмазка є рештками спаленої будівлі, які залягають у хаотичному стані і переміщені сюди з іншого місця.

У місці, вказаному власниками садиби як скупчення кераміки, досліджено яму у вигляді “вісімки”, частково заповнену обпаленою обмазкою, а частково- культурним шаром. У заповненні виявлено кілька сотень фрагментів кераміки, кісток тварин, а також антропоморфної пластики, знаряддя праці (в тому числі з кістки – чотири проколки, два уламки знарядь з кременю), глиняні жетони, мініатюрні керамічні посудини. На деяких фрагментах кераміки помітні сліди червоної вохри. Таку ж фарбу виявлено на одному із знайдених тут каменів з пласкою поверхнею.

Кераміка

Кераміка представлена кухонною та столовою (розписною), остання переважає кількісно. Мальований посуд виготовлено з різної глини. Частину – з білої, каолітової, частину – з такої, що при випалі дає рожевий у зламі колір. Розпис типовий для канівської локально-хронологічної групи, окремі фрагменти з каолінітової глини за формою і розписом типові для томашівської групи, що в цілому дає підстави віднести пам’ятку в с. Медвин до етапу СІ трипільської культури. Виявлено також фрагменти мисок без декору, колір сірий та чорний, характерні для пам’яток коломийщинського та лукашівського типів (група неорнаментованого посуду).

Антропоморфна пластика представлена фрагментами двох жіночих та чоловічої статуетки, два невизначеної статі. Мініатюрний посуд – покришка, миска на ніжках, конічна миска. Унікальною є подвійна посудинка, від якої збереглася половинка із слідами  вохри на внурішній поверхні.

Розвідки 2013 р. показала, що склад знахідок в ямах та характер їх заповнення дає змогу припустити їх зв’язок з певними ритуалами, пов’язаними із “похованням” спалених жител. На разі лишається відкритим питання про розташування власне жител на медвинському поселенні.